734. Caută‑n Scriptură

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 734. Caută-n Scriptură

734. Caută‑n Scriptură

 1. Caută‑n Scriptură, Sfânta Scriptură!
  Să afli via­ța în Hristos;
  În ea stă dreap­ta învățătură,
  Ce nu e‑n ea nu‑i de folos.
  • Caută‑n Scripturi căci Domnul zice,
   Te roa­gă Lui, fă ce ți‑a spus,
   Numai de-ace­la e ferice,
   Care găsit‑a pe Isus.
 2. Caută‑n Scriptură, Sfânta Scriptură!
  Și dru­mul mântuirii‑l ia;
  Ferește ori­ce cotitură,
  Urmează calea spusă‑n ea.
 3. Caută‑n Scriptură, Sfânta Scriptură!
  Și fă și altor cunoscut,
  Că‑n ea stă dreap­ta învățătură,
  Ea spu­ne ce-avem de făcut.

Melodia: Go and Inquire
Muzica: William A. Ogden (1841–1897)