654. Să ducem Biblia‑n popor

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 654. Să ducem Biblia-n popor

654. Să ducem Biblia‑n popor

 1. Să ducem Biblia‑n popor,
  Deviza-aceas­ta ne luăm;
  Cuvântul ei mântuitor
  Vrem tutu­ror să‑l predicăm.
  • O, sfânt Cuvânt, să luminezi
   Și pes­te munți și pes­te mări,
   Spre Dumnezeu tu să ne-ndrepți
   Pe toți, prin blân­de­le chemări.
 2. Blând stră­lu­cind din înălțimi,
  Cuvântul Sfânt și minunat,
  Distruge nori de-ntunecimi
  Și mân­tu­ieș­te de păcat.
 3. El, fața Tatălui ceresc
  Ne-ara­tă, dul­ce și plăcut,
  Căci la tot nea­mul omenesc
  Iertare, milă‑a prevăzut.
 4. Cuvântul spu­ne de Isus,
  Cum pen­tru noi S‑a răstignit
  Și prin dovezi mari, de nespus,
  Ne‑a ară­tat cât ne‑a iubit.
 5. Cuvântul zice: “Va veni
  Isus, așa cum a promis”,
  Iar noi cu toți, Îl vom mări
  Fiind cu El în Paradis.

Versurile: Necunoscut
Muzica: William J. Kirkpatrick (1838–1921)