670. Sus, dragul meu!

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 670. Sus, dragul meu!

670. Sus, dragul meu!

 1. Sus, dra­gul meu, nu‑i vre­me de odihnă;
  Tu ești lumi­nă din lumi­na Sa!
  Mergi, lumi­nea­ză celor fără tihnă
  Și risi­peș­te umbra nop­ții grea!
  • Fii ves­te bună, al păcii far;
   Azi te tri­mi­te Domnul cu al vie­ții har!
 2. Mergi și pro­cla­mă dra­gos­tea divină,
  Ce din mărire‑n praf a‑ngenuncheat.
  Să ne adu­că toată‑a Sa lumină
  Și al ier­tă­rii steag însângerat!
 3. Inima ta, pri­lej de bucurie,
  Dragostea ta și tot ce poți jertfi!
  Dă lumii-ntregi o dreap­tă mărturie
  Și, însu­tit, Isus va răsplăti.
 4. Domnul, în sla­vă, în curând revine,
  Azi ves­tea bună spune‑o tuturor;
  Sus lucru‑i mult și zilele‑s puține,
  Nu te opri, lucrea­ză cu mult dor!

Melodia: Tidings
Versurile: Mary Ann Thomson, 1870 (1834–1923)
Muzica: James Walch, 1876 (1837–1901)