44. Slavă Tatălui ceresc

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 44. Slavă Tatălui ceresc

44. Slavă Tatălui ceresc

 1. Slavă Tatălui ceresc,
  Înălțați‑I voi, popoa­re,
  Căci cu glas dum­ne­ze­iesc,
  Pune totul în miș­ca­re;
  Lui se-nchi­nă ne-nce­tat
  Universul ne-nti­nat!
 2. Sori, pla­ne­te, gala­xii,
  Toată marea Lui zidi­re,
  Oști de îngeri mii și mii
  Cântă sla­vă și mări­re,
  Toate-ascul­tă­‑n mer­sul lor
  De Eternul Creator.
 3. Noi, cu toții ne-adu­năm
  Să-Ți cân­tăm: “Mărire Ție!”
  Imnul nostru‑l înăl­țăm,
  Azi cu drag, cu bucu­rie;
  Tot așa cân­tăm mereu
  Preamărind pe Dumnezeu!

Melodia: Großer Gott, wir loben Dich
Versurile: Necunoscut
Muzica: Viena, 1774