135. Tatăl nostru Sfânt, din ceruri

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 135. Tatăl nostru Sfânt, din ceruri

135. Tatăl nostru Sfânt, din ceruri

 1. Tatăl nos­tru Sfânt, din ceruri,
  Dă-ne Tu și astăzi sfat.
  Fi-ne Tu Învățătorul
  Azi, în Școala de Sabat,
  Fi-ne Tu Învățătorul
  Azi, în Școala de Sabat!
 2. De la Tine vine ști­in­ța,
  Tu ne-nveți cum să tră­im
  Să păs­trăm în veci cre­din­ța,
  Și-ntr-un gând cu toți să fim.
  Să păs­trăm în veci cre­din­ța,
  Și-ntr-un gând cu toți să fim.
 3. Apără-ne de vră­j­ma­șul
  Care-acum s‑a-nfu­ri­at;
  Ocrotește Tu loca­șul,
  Unde noi ne-am adu­nat.
  Ocrotește Tu loca­șul,
  Unde noi ne-am adu­nat.
 4. Pace sfântă‑n noi sădeș­te
  Prin învă­ță­turi și sfat.
  Inima ne‑o re-nno­ieș­te
  Azi, în Școala de Sabat,
  Inima ne‑o re-nno­ieș­te
  Azi, în Școala de Sabat.
 5. Roua bine­fă­că­toa­re,
  Peste noi revar­să-o‑n dar,
  Toți uniți, într‑o cân­ta­re,
  Să slă­vim divi­nul har.
  Toți uniți, într‑o cân­ta­re,
  Să slă­vim divi­nul har.
 6. Doamne, fă din școa­la noas­tră,
  Far măreț stră­lu­ci­tor,
  Raza lui să lumi­ne­ze
  Pașii-ori­că­rui călă­tor.
  Raza lui să lumi­ne­ze
  Pașii-ori­că­rui călă­tor.

Melodia: Dismissal
Versurile: Necunoscut
Muzica: William L. Viner, 1845 (1790–1867)