135. Tatăl nostru Sfânt, din ceruri

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 135. Tatăl nostru Sfânt, din ceruri

135. Tatăl nostru Sfânt, din ceruri

 1. Tatăl nos­tru Sfânt, din ceruri,
  Dă-ne Tu și astăzi sfat.
  Fi-ne Tu Învățătorul
  Azi, în Școala de Sabat,
  Fi-ne Tu Învățătorul
  Azi, în Școala de Sabat!
 2. De la Tine vine știința,
  Tu ne-nveți cum să trăim
  Să păs­trăm în veci credința,
  Și-ntr-un gând cu toți să fim.
  Să păs­trăm în veci credința,
  Și-ntr-un gând cu toți să fim.
 3. Apără-ne de vrăjmașul
  Care-acum s‑a-nfu­ri­at;
  Ocrotește Tu locașul,
  Unde noi ne-am adunat.
  Ocrotește Tu locașul,
  Unde noi ne-am adunat.
 4. Pace sfântă‑n noi sădește
  Prin învă­ță­turi și sfat.
  Inima ne‑o re-nnoiește
  Azi, în Școala de Sabat,
  Inima ne‑o re-nnoiește
  Azi, în Școala de Sabat.
 5. Roua bine­fă­că­toa­re,
  Peste noi revar­să-o‑n dar,
  Toți uniți, într‑o cântare,
  Să slă­vim divi­nul har.
  Toți uniți, într‑o cântare,
  Să slă­vim divi­nul har.
 6. Doamne, fă din școa­la noastră,
  Far măreț strălucitor,
  Raza lui să lumineze
  Pașii-ori­că­rui călător.
  Raza lui să lumineze
  Pașii-ori­că­rui călător.

Melodia: Dismissal
Versurile: Necunoscut
Muzica: William L. Viner, 1845 (1790–1867)