226. Salvat!

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 226. Salvat!

226. Salvat!

 1. Salvat! mult îmi pla­ce cân­ta­rea,
  Prin sân­ge­le scum­pu­lui Miel,
  Prin har nesfâr­șit am ier­ta­rea,
  Sunt azi fiul Său doar prin El!
  • Salvat, sal­vat,
   Prin sân­ge­le de la Calvar,
   Salvat, sal­vat,
   Sunt azi al Său fiu, doar prin har!
 2. Salvat! minu­na­tă onoa­re,
  Ce lim­bă să-mi spu­nă-ar putea?
  Prezența Sa mult iubi­toa­re!
  În calea mea va lumi­na!
 3. În ori­ce moment gân­du-mi sare
  La-al meu minu­nat Salvator,
  Tăcerea, e chi­nul prea mare.
  Iubirea‑I cân­ta-voi cu dor!
 4. Pe-al meu Rege‑n sla­vă vedea-voi,
  Plăcerea mea e‑n Legea Sa;
  Și‑n cea­suri de noap­te cân­ta-voi,
  Scăldat fiind în dra­gos­tea Sa!
 5. În ceruri mă-așteap­tă­‑o coroa­nă,
  În Slava Sa de nedes­cris;
  Cu sufle­tu-ntreg, fără tea­mă,
  Acasă, la Tatăl, ce vis!

Melodia: Redeemed
Versurile: Fanny J. Crosby, 1882 (1820–1915)
Muzica: William J. Kirkpatrick, 1882 (1838–1921)