227. Spre a Domnului cetate

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 227. Spre a Domnului cetate

227. Spre a Domnului cetate

 1. Spre a Domnului ceta­te,
  Noi voioși călă­to­rim,
  Chiar de bân­tu­ie furt­u­na, noi o știm!
  Drumul vie­ții urcă-ntru­na,
  Întâlnind duș­mani mereu,
  Pe aceas­tă cale, am por­nit și eu!
  • Calea vie­ții urcă-ntru­na,
   Doar pe ea pri­mești cunu­na.
   Cei ce merg mereu pe ea
   Lângă Domnul, în mări­re, toți vor sta!
 2. Calea-aceas­ta e spi­noa­să,
  Și adesea‑i drum stân­cos,
  Dar pe ea ‘nain­tea noas­tră e Hristos!
  Când vre­un spin înțea­pă-amar­nic
  El te va tămă­dui,
  Vezi tot mai aproa­pe tu de El să fii!
 3. La sfâr­șit este‑o ceta­te,
  Pentru ori­ce pere­grin,
  Și în ea se-adă­pos­teș­te- ori­ce stră­in.
  Acolo e bucu­rie,
  Pentru ori­ce chi­nu­it,
  Căci dure­rea și ama­rul s‑au sfâr­șit!

Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: James M. Black, 1893 (1856–1938)