18. Iehova‑i din veac

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 18. Iehova-i din veac

18. Iehova‑i din veac

 1. Iehova‑i din veac pe-al glo­ri­ei tron!
  Măriți‑L pe El ca Rege și Domn!
  În fap­te­le voas­tre și‑n gla­sul oricui
  Să fie drep­ta­tea și dra­gos­tea Lui!
 2. El poa­te din nori să-Și facă buni soli,
  Din flă­cări și vânt umili slujitori;
  În sla­va lumi­nii, hotar netrecut,
  Își are săla­șul de nimeni văzut…
 3. Nimic nu‑i în cer, nimic pe pământ
  Decât porun­cit de gla­sul Său sfânt!
  În pla­nul Său mare, El schim­bă pe regi;
  Să‑I dați închi­na­re popoa­re întregi!
 4. Zidiri și făp­turi cum­va de-ar pieri
  Și munți în adânc, sub mări de-ar fugi,
  Iehova rămâ­ne pe-al glo­ri­ei tron,
  Mărit în vecie ca Rege și Domn!

Melodia: Lyons
Versurile: Robert Grant, 1833 (1778–1838)
Muzica: Johann M. Haydn, 1770 (1737–1806)