19. Să‑L preamărim

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 19. Să-L preamărim

19. Să‑L preamărim

 1. Să‑L prea­mă­rim pe Dumnezeu,
  Să ne-nchi­năm sme­riți,
  să ne-nchi­năm sme­riți.
  El ne‑a con­dus prin stâlp de foc.
  Prin nor El ne‑a con­dus,
  Prin nor El ne‑a con­dus,
  Prin nor El ne‑a con­dus.
 2. El ne‑a scă­pat de-atâ­tea ori,
  Așa de minu­nat,
  așa de minu­nat.
  Când am rămas fără-aju­tor
  Puternic ne‑a sal­vat,
  Puternic ne‑a sal­vat,
  Puternic ne‑a sal­vat.
 3. Ca El un altul nu găsim
  Așa de înțe­lept,
  așa de înțe­lept.
  În drum prin nor El ne‑a con­dus.
  Iehova‑i bun și drept,
  Iehova‑i bun și drept,
  Iehova‑i bun și drept.
 4. Te prea­mă­rim în veac de veac
  Și via­ța Ți-o-nchi­năm,
  și via­ța Ți-o-nchi­năm.
  Tu ești puter­nic și slă­vit.
  Un imn Îți înăl­țăm,
  Un imn Îți înăl­țăm,
  Un imn Îți înăl­țăm.

Melodia: Lyngham
Versurile: Charles Wesley, 1739 (1707–1788)
Muzica: Thomas Jarman (1776–1861)