10. Vrem să‑L încoronăm

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 10. Vrem să-L încoronăm

10. Vrem să‑L încoronăm

 1. Vrem să‑L înco­ro­năm pe Mielul Salvator,
  Coroane mul­te să-adu­năm, cu glas triumfător!
  O, sufle­te al meu, ‘nain­tea Lui să vii,
  Salută‑L azi ca Rege-al tău și Domn pe veșnicii!
 2. Vrem să‑L înco­ro­năm pe Cel ce ne‑a salvat,
  Pe Cel ce prin iubi­rea Sa în pal­me ne‑a săpat!
  Nici înge­rii de sus nu pot pri­vi la El
  Căci marea slavă‑a lui Isus e jert­fa Lui de Miel!
 3. Vrem să‑L înco­ro­năm pes­te-ale lumii țări,
  Pe tot pămân­tul să schim­băm războaiele‑n cântări!
  Nu are‑n veac sfâr­șit Împărăția Sa,
  Sub pașii Lui vor răsări flori vii de osana!
 4. Vrem să‑L înco­ro­năm pe al iubi­rii Domn,
  Al lumi­lor sfânt Creator ‘nălțați‑L pe-al Său tron!
  Sfânt Răscumpărător, Puternic Salvator
  În veci de veci Îți vom cân­ta Mărire‑n sla­va Ta!

Melodia: Diademata
Versurile: Matthew Bridges, 1851 (1800–1894)
Muzica: George J. Elvey, 1868 (1816–1893)