17. Aduceţi astăzi închinare

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 17. Aduceți astăzi închinare

17. Aduceţi astăzi închinare

 1. Aduceți astăzi închinare
  Lui Dumnezeu, căci El e Creator.
  Veniți cu toții, mic și mare,
  Sub scu­tul Său cel sfânt și salvator,
  El poar­tă gri­ja tutu­ror mereu,
  El ne e Tată și bun Dumnezeu!
 2. El dă și hra­nă la popoare,
  Celui stră­in îi este adăpost;
  El dă lumi­nă, ploa­ie, soare,
  Și bun con­du­că­tor mereu ne‑a fost!
  Ne‑a dat via­ță din via­ța Sa,
  De-ace­ea­‑n veci de veci Îi vom cânta!
 3. La masa sfân­tă, sus, în ceruri,
  Vom fi cu toții veș­nic adunați,
  Cu roa­de mul­te, mii de feluri,
  De Domnul Însuși vom fi ospătați!
  Ce feri­cit sunt chiar de-acum și eu,
  Dar cum voi fi atunci cu Dumnezeu!

Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Necunoscut