120. Astăzi în Sabat

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 120. Astăzi în Sabat

120. Astăzi în Sabat

 1. Astăzi, în Sabat, ne bucu­răm,
  Liberi de griji lui-Isus toți cân­tăm,
  Azi înțe­lep­te sfa­turi pri­mim,
  Numele‑I prea­mă­rim.
  • Să cân­tăm al bucu­ri­ei imn,
   Clipe sfin­te astăzi noi tră­im;
   Haideți deo­par­te, vă odih­niți,
   Sabatul să‑l sfin­țiți!
 2. Semn de-ascul­ta­re săr­bă­to­rim,
  Spre amin­ti­re noi ne-odih­nim,
  Cu bine­cu­vân­tări ne inviți:
  “Sabatul să‑l sfin­țiți!”
 3. Grijă și mun­că azi nu mai sunt,
  Ne odih­nim în rugă și‑n cânt,
  Astfel porun­ca o împli­nim,
  Sabatul îl sfin­țim.

Versurile: Philip P. Bliss, 1870
Muzica: Philip P. Bliss, 1870 (1838–1876)