16. Doar Dumnezeu va fi mărit

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 16. Doar Dumnezeu va fi mărit

16. Doar Dumnezeu va fi mărit

 1. Doar Dumnezeu va fi mărit,
  În cer pentru‑a Sa milă,
  Căci de-ori­ce rău El ne‑a ferit
  Cu-al Său cuvânt lumi­nă.
  Curând al păcii Sale sfat
  Se va-mpli­ni­‑n chip minu­nat;
  Tresalte câți sus­pi­nă!
 2. O, scump Isus, Tu-ntâi năs­cut
  Al Tatălui din ceruri,
  Mântuitor, ne-ai izbă­vit
  Din ale vinei neguri,
  Miel sfânt, ne-ascul­tă în nevoi,
  Tu, cel mai mare-ntre eroi,
  Te-ndu­ră de noi pururi!
 3. O, Spirit Sfânt, Tu Dar ceresc,
  Coboară, ne mân­gâie;
  Apărător, când norii cresc,
  Mai bun ca Tine nu e.
  Vino-ntre noi câți Te dorim
  Și care voia-Ți împli­nim,
  Da, vino, ne mân­gâie!
 4. La tro­nul Tău toți se pros­tern
  Cuprinși de admi­ra­re.
  Căci Tu, o Tată, în etern
  Domnești fără schim­ba­re.
  Puternic ești nemă­su­rat
  Să împli­nești, ce-ai cuge­tat:
  Ți-adu­cem închi­na­re!

Melodia: Allein Gott
Versurile: Dumitru Florea
Muzica: Nikolaus Decius (1485–1541)