Seminar „Neprihănirea prin credință“

Între 9–12 august 2012 se va des­fă­șu­ra la Campus AZS-MR, Porumbacu semi­na­rul inti­tu­lat Neprihănirea prin cre­din­ță, sus­ți­nut de fr. Davi Paes Silva.

Seminarul va înce­pe joi 9 august 2012, ora 17 și se va înche­ia dumi­ni­că 12 august, ora 12.

Înscrierile pen­tru caza­re se fac la pre­șe­din­ții de con­fe­rin­țe. În caz că locu­ri­le s‑au ocu­pat puteți ape­la nr. 0722–235793 (fr. Simion Mureșan).

Duminică 12 august 2012 la ora 16 va înce­pe Sesiunea de dele­gați a Uniunii Române AZS-MR.

Vă aștep­tăm!