Program de laudă la Bucov, 20 februarie 2010

Mulțumiri lui Dumnezeu pen­tru o după ami­a­ză bine­cu­vân­ta­tă, în Comunitatea Bucov! Copiii și tine­ri­ii comu­ni­tă­ții au slă­vit Numele Lui Dumnezeu prin cân­tec, poe­zie și pre­zen­ta­rea Cuvântului Evangheliei într-un pro­gram de lau­dă, sub gene­ri­cul „Hristos, pe care nu L‑am cunos­cut.“ Programul a reu­nit pe lân­gă fra­ții local­nici, par­ti­ci­pa­rea comu­ni­tă­ți­lor înve­ci­na­te, pre­cum și a nume­ro­și­lor vizi­ta­tori din alte bise­rici. Cu toții ne-am amin­tit din nou de minu­na­ta și felu­ri­ta dra­gos­te a lui Dumnezeu care ne‑a răs­cum­pă­rat! A Lui fie glo­ria, în vecii vecilor!