El e Domnul, El e Stânca — Corul și Orchestra Școlii Muzicale de Vară „Ecouri din Paradis“ — AZSMR