67. Veniţi să cântăm

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 67. Veniți să cântăm

67. Veniţi să cântăm

 1. Veniți să cân­tăm, slă­vind pe Isus,
  Și să‑L prea­mă­rim pe Cel ce ne‑a con­dus.
  Lui să‑I dăm onoa­re și toți să‑L slă­vim;
  În Sfânta‑I splen­doa­re, pe El să‑L mărim.
 2. Vorbiți de-al Său har, ves­tiți mila Sa,
  Și cum pe Calvar Și‑a dat via­ța Sa,
  Pe noi să ne sca­pe de moar­te și chin,
  Făcându-ne par­te de harul divin.
 3. O, Doamne-ndu­rat, cu drag Te lău­dăm;
  Din inimi cura­te, Ție Îți cân­tăm,
  Căci marea-Ți iubi­re, suprem legământ,
  Crează-nfră­ți­re prin Duhul cel Sfânt.

Versurile: V. W. Jones
Muzica: Franz J. Haydn (1732–1809)