33. Mărire lui Isus cântăm

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 33. Mărire lui Isus cântăm

33. Mărire lui Isus cântăm

 1. Mărire lui Isus cân­tăm
  Cu înge­rii în cor.
  Pe El cu drag ‘L‑încununăm
  Ca Rege-al Regilor.
  Tu Israel, popor iubit,
  Înalță bucu­ros,
  Mărire, Cui te‑a mân­tu­it,
  Cunună, Cunună,
  Cunună lui Hristos!
  Mărire Cui te‑a mân­tu­it
  Cunună lui Hristos!
 2. Cei ce‑L iubesc cu-ade­vă­rat
  Și glasu‑I înțe­leg
  Îl încu­nu­nă ca Împărat
  Peste uni­ver­su-ntreg.
  Din ori­ce neam și-ori­ce popor
  Veniți ne-ntâr­zi­at:
  Gătiți pen­tru Mântuitor
  Cunună, Cunună,
  Cunună de-Împărat!
  Gătiți pen­tru Mântuitor
  Cunună de-Împărat!
 3. Veniți degra­bă toți ai Săi,
  Măriți pe Domnu‑n cor,
  Și‑L recu­noaș­teți azi cu noi
  Ca Rege-al Regilor.
  Ca Rege-al Regilor Hristos,
  Vine ne-ntâr­zi­at:
  Deci împletiți‑I bucu­ros
  Cunună, Cunună,
  Cunună de-Împărat!
  Deci împletiți‑I bucu­ros
  Cunună de-Împărat!

Versurile: Trad. Ştefan Demetrescu
Muzica: James E. White (1849–1928)