341. Să‑I cântăm un „Aleluia!“

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 341. Să-I cântăm un

341. Să‑I cântăm un „Aleluia!“

 • Să‑I cân­tăm un “Aleluia!”
  Și un “Mulțumesc fru­mos!”
  Lauda și mul­țu­mi­rea
  Îl slă­veș­te pe Hristos.
 1. Pentru som­nul liniș­tit,
  Pentru-al zilei răsă­rit,
  Pentru tot ce El ne‑a dăru­it.
 2. Pentru-al bucu­ri­ei har,
  Pentru al iubi­rii dar,
  Pentru tot ce‑n El n‑are hotar.
 3. Pentru că pe Golgota
  A murit pe cru­cea grea,
  Ca via­ță veș­ni­că să-mi dea.
 4. Pentru că a biru­it,
  Boldul mor­ții l‑a zdro­bit
  Și prin Duhul Sfânt ne‑a mân­tu­it.
 5. Pentru că El este viu
  Și‑i cu mine, eu o știu,
  Și mă poar­tă ca pe al Său fiu.

Versurile: Petre Dugulescu