646. Să priveghem

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 646. Să priveghem

646. Să priveghem

 1. Să pri­ve­ghem, rugân­du-ne întruna,
  Căci nici nu știm când Domnul va veni,
  Căci sem­ne-au fost și sunt întotdeauna;
  Să fim dar treji ori­ce ar fi.
  • Să pri­ve­ghem! Să priveghem!
   Vine Domnul curând!
 2. Să pri­ve­ghem, fugind de ispitire,
  Ființa noas­tră să ne‑o îndreptăm,
  Să deve­nim fii demni de mântuire
  Și pe Isus să‑L așteptăm.
 3. Să pri­ve­ghem, că noi întotdeauna
  Cercați sun­tem de mre­a­ja lui Satan.
  Privind la cru­ce să pri­mim putere,
  Pășind ‘n‑al lui Isus liman!

Versurile: Nicolae Jelescu
Muzica: Necunoscut