639. Sus în ceruri, în mărire

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 639. Sus în ceruri, în mărire

639. Sus în ceruri, în mărire

 1. Sus în ceruri, în mări­re,
  Vor fi oare toți ai tăi?
  Vor pri­mi ei mân­tu­i­re,
  Sau pieri-vor cu cei răi?
  • Fraților, lucrați întru­na,
   Cu ai voș­tri cei iubiți,
   Ajutați‑i tot­dea­u­na,
   Ca să fie mân­tu­iți.
 2. Tu pri­mești pe cap cunu­na,
  Griji, dureri ți se sfâr­șesc,
  Dar ai tăi iubiți acu­ma,
  Moartea veș­ni­că pri­mesc.
 3. În coroa­nă-avea-vei ste­le,
  Cei stră­ini vor stră­luci,
  Câți de-ai tăi vor fi-ntre ele,
  Sau cu toți pier­duți vor fi?
 4. Sus la cina cea mărea­ță,
  De prin peș­teri, munți și văi,
  Se vor așe­za la masă,
  Sunt aco­lo și ai tăi?

Melodia: All for Jesus (Hull)
Muzica: Asa Hull (1828–1862)