579. Pe valu’-acestei mări

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 579. Pe valu'-acestei mări

579. Pe valu’-acestei mări

 1. Pe valu-aces­tei mări de griji,
  Plutind spre țărm neîncetat,
  Un vas fru­mos, cu peregrini,
  Spre-al nos­tru mare Împărat.
  • Pe valul crunt, prin ghe­țuri mii,
   Străbatem azi spre veșnicii;
   În mur­mur lin, plu­tim mereu,
   Cei cre­din­cioși lui Dumnezeu.
 2. Pe bor­dul vasu­lui măreț
  Se află cei răscumpărați,
  Cei ce rămas-au credincioși
  Reformatori, surori și frați.
 3. Din vasul celor fericiți,
  Răsună clar un lin ecou,
  Cântarea celor mântuiți:
  “Veniți cu noi spre Dumnezeu!”
 4. Plutind spre Patria de sus,
  Prin val, furt­uni, pri­mej­dii mii,
  Cântarea lor se-aude lin,
  Ecoul sfin­tei bucurii.

Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Daniel B. Towner (1850–1919)