507. Lucruri mari, de mult prezise

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 507. Lucruri mari, de mult prezise

507. Lucruri mari, de mult prezise

 1. Lucruri mari, de mult prezise,
  Noi în lume azi vedem,
  Vocea Domnului ne zice:
  Adevărul să‑l căutăm.
  Vezi vră­j­ma­șul se gătește,
  Gog și Magog s‑au ivit;
  Azi cuvân­tul se-mplinește,
  Cum a fost proorocit!
 2. Spirite în număr mare,
  Sunt în vra­j­bă cu Hristos;
  Prinți și regi cu‑a lor popoare
  Vin ca vân­tul viforos,
  Vezi, cum mișu­nă în zare,
  Cum se-avân­tă zgomotos,
  Cine, pen­tru apărare,
  Intră‑n oas­tea lui Hristos?
 3. A lui Dumnezeu armură,
  Fiilor, toți, îmbrăcați;
  Luați a Spiritului spadă,
  Coiful mân­tu­i­rii luați.
  Mai luați scu­tul credinței,
  Ce‑i al Domnului cuvânt;
  Luați și pla­to­șa dreptății
  Toți mij­lo­cu-ncins având.
 4. Biruința e promisă,
  Celui ce moa­re luptând,
  Nu lăsa cunu­na prinsă,
  Ce te-mbie strălucind.
  Sus ridi­că-acum stindardul,
  Tot din ade­văr sunând;
  Să res­pingi ori­ce atacuri
  Cu cuvân­tul, predicând!
 5. Nu duci numai sin­gur lupta…
  Oaste sfântă‑i ‘n‑jurul tău,
  La Isus îți e izbânda,
  Chiar de-ar fi să lupți din greu.
  Auzi, arme­le răsună
  În ceres­cul arsenal,
  În curând dușmanii‑n pâlcuri
  Vor cădea de-al mor­ții val!
 6. Dar voi toți drept-credincioșii,
  O răs­pla­tă veți primi;
  Și‑n etern slă­viți ferice
  Lângă Domnul toți veți fi.
  Vezi colo ceta­tea sfântă,
  Auzi harfele-ngerești?
  De vei ține‑a Lui poruncă
  Viața veș­ni­că primești!

Versurile: Trad. Petre P. Paulini