57. Nu eu, ci Domnul

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 57. Nu eu, ci Domnul

57. Nu eu, ci Domnul

 1. Nu eu, ci Domnul ono­rat să fie,
  Nu eu, ci El pri­vit și ascultat
  Nu eu, ci Domnul să pri­meas­că cinste,
  Nu eu, ci El Cel binecuvântat.
 2. Nu eu, nu eu ceva ce se cuvine,
  Nu eu, nu eu vre­un merit de primit,
  El, numai El e toa­tă vrednicia,
  El, numai El, fru­mos de preamărit.
 3. Nu eu, ci Domnul Cel din­tâi în toate,
  Nu eu, ci El cel de pe urmă sfat,
  El, Prea Înaltul Rege-al veșniciei,
  Eu, ser­vul Său, ce-am fost răscumpărat.

Melodia: Bolton
Versurile: Fannie E. Bolton, 1900
Muzica: Fannie E. Bolton, 1900 (1859–1926)