56. Măriţi pe Domnul

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 56. Măriți pe Domnul

56. Măriţi pe Domnul

 1. Măriți pe Domnul
  căci El pes­te regi este Rege!
  El vi‑e Părinte
  și El păsul vi‑l înțe­le­ge!
  Vă adu­nați,
  Chitări și har­pe luați;
  În Israel asta‑i lege!
 2. Măriți pe Domnul,
  El e care totul con­du­ce,
  El ca pe aripi
  de vul­tur v‑a dus și vă duce!
  El v‑a ținut
  Pentru că-așa I‑a plă­cut;
  Spre voi El fața-Și stră­lu­ce!
 3. Măriți pe Domnul
  căci corp vă zidi de minu­ne;
  El sănă­ta­te
  vă dă El vă dă-nțe­lep­ciu­ne.
  Și din nevoi,
  De câte ori, El v‑a scos,
  Cine-ar putea tot a spu­ne?
 4. Măriți pe Domnul
  pen­tru dra­gos­tea Lui cea mare,
  De care nimeni
  a ne des­păr­ți nu e‑n sta­re!
  Când Dumnezeu
  Dădu chiar pe Fiul Său,
  Ce scumpi Îi sun­tem noi oare?
 5. Măriți pe Domnul
  prin cân­tări cu voce cura­tă!
  Cât ne‑a iubit
  de-am putea să pri­ce­pem vreo­da­tă!
  Tată, dorim,
  Și-acum și‑n veac să mărim
  Iubirea Ta minu­na­tă!

Melodia: Lobe den Herren
Versurile: Joachim Neander (1650–1680)
Muzica: Din Praxis Pietatis Melica, 1668