567. Străvechii pribegi în pustie

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 567. Străvechii pribegi în pustie

567. Străvechii pribegi în pustie

 1. Străvechii pri­begi în pustie,
  De șerpi veni­noși fiind mușcați,
  Priveau la un șar­pe de-aramă
  Și-nda­tă erau vindecați.
  Azi, când șerpi de ispite
  Ne toar­nă în suflet venin,
  Să pri­vim spre jert­fa iubirii
  Și vom fi izbă­viți pe deplin.
 2. Noi toți cei sal­vați prin credință,
  Prin tai­ni­cul Miel răstignit,
  Suntem mai curați ca un nufăr,
  Mai albi ca un crin înflorit.
  Că ori­când gla­sul lumii
  Ne-adu­ce în piept vre­un ecou,
  Noi pri­vim din nou spre Golgota
  Și păca­tul dis­pa­re din nou.
 3. Prietene drag, ține minte
  Și-ascul­tă Cuvântul cel viu,
  Învață secre­tul salvării,
  Ce‑a fost învă­țat în pustiu!
  Vechii șerpi, de-altădată
  Sunt duhuri lup­tând dușmănos,
  Ce-au învins prin rău lumea-ntreagă
  Dar au fost biruite‑n Hristos!

Versurile: Necunoscut
Muzica: Hellen H. Lemmel, 1922 (1863–1961)