568. Zi după noapte grea

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 568. Zi după noapte grea

568. Zi după noapte grea

 1. Zi după noap­te grea, bine la rău;
  Tărie‑n slă­bi­ciuni, dă Domnul meu;
  Dulce după amar, spe­ran­ță am:
  După lup­tă ajung la-al meu liman.
 2. Snopi după mun­că grea, dor împli­nit;
  Pacea ce‑o cău­tam a răsă­rit;
  Lacrima s‑a uscat, sunt feri­cit
  Că pe Isus de-acum eu L‑am găsit.
 3. După al mor­ții somn, eu voi gus­ta,
  Pacea cu-al vie­ții Domn, la dreap­ta Sa;
  Acolo tu nu vrei să ne-ntâl­nim,
  În jurul lui Isus pe veci să fim?

Versurile: Necunoscut
Muzica: Necunoscut