41. Măriţi din suflet

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 41. Măriți din suflet

41. Măriţi din suflet

 1. Măriți din suflet, măriți pe Domnul!
  Vrem să‑L mărim cât vom trăi,
  Cât încă moar­tea n‑aduce somnul
  Pe Domnu-ntruna‑L vom mări.
  Atotputernic Creator
  Și Domn Atotstăpânitor.
  • Aleluia, Lui Aleluia!
   Mărire Lui, mări­re Lui!
 2. Ferice omul, feri­ce foarte,
  Ce‑i ca și Iacob credincios;
  El de cre­din­ță nu se desparte
  Ci spe­ră în Isus Hristos.
  De crezi în Domnul, bra­țul Său
  Te sca­pă sigur de ori­ce rău.
 3. Măriți cu toții Înaltul Nume,
  Cel făcă­tor de mari minuni!
  Orice făp­tu­ră din astă lume
  Prosterne-se cu-nchinăciuni!
  Copii ai Lui, măriți cântând
  Pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt!

Versurile: Johann D. Herrnschmidt, 1714 (1675–1723)
Muzica: Franklin E. Belden (1858–1945)