534. Când vom intra

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 534. Când vom intra

534. Când vom intra

 1. Când vom intra pe‑a tale porți de aur,
  Ierusalime, loc iubit și sfânt,
  Tot cerul fi-va plin de osa­na­le,
  Că-am fost scă­pați de-acest urât pământ.
  Uimiți de-atâ­ta sfân­tă măre­ție,
  Scăpați de lutul ce ne‑a frămân­tat,
  În veci de veci cân­ta-vom numai ție,
  Și sân­ge­lui ce ne‑a răs­cum­pă­rat!
 2. Cu ochii lăcri­mând de bucu­rie,
  Scăldați în raza Soarelui dorit,
  Și lumi­nați de fața Lui cea blân­dă,
  Îi vom cân­ta pe veci că ne‑a iubit!
  Pe stră­zi­le ca sti­cla stră­vezie,
  Cu toți cei dragi și scumpi ce-au biru­it,
  Cânta-vom veș­nic sla­vă pen­tru Domnul,
  În dragostea‑I că-atât ne‑a pre­țu­it!
 3. Ierusalime, tu auzi cân­ta­rea,
  Ce înge­rii nici­când nu ți-au cân­tat,
  Atunci, în ziua când va fi sal­va­rea
  Poporului pe veci răs­cum­pă­rat;
  Când întris­ta­rea-ntrea­gă va fi ștear­să
  Și feri­ci­rea veș­ni­că va fi,
  Dorința noas­tră, scum­pa noas­tră casă,
  Ierusalime, când te vom zări?

Melodia: Wie wird uns sein
Versurile: Necunoscut
Muzica: Necunoscut