491. Ascultaţi, paznicul cheamă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 491. Ascultați, paznicul cheamă

491. Ascultaţi, paznicul cheamă

 1. Ascultați, paz­ni­cul chea­mă,
  Treziți-vă și dați alar­mă!
  Sunați din trâmbițe‑n Sion!
  Ceasu-anun­ță miez de noap­te,
  Sculați acum și lăsați toa­te,
  Căci vine Domnul nos­tru bun!
  Pe nori apa­re-acum,
  Și trâm­bi­țe răsun’; Aleluia!
  Haideți, gră­biți, cu toți veniți!
  Și pen­tru cer vă pre­gă­tiți!
 2. Auzi, trâm­bi­ța răsu­nă,
  Cum urlă‑a nea­mu­ri­lor ură!
  Fecioarelor, vă deș­tep­tați!
  Mirele pe nor apa­re,
  Și, stră­lu­cind ca mân­drul soa­re,
  Cu‑a voas­tre lămpi să lumi­nați!
  Ah, vino pe-al Tău tron,
  Isuse, veș­nic Domn! Aleluia!
  Te aștep­tăm, ne bucu­răm,
  La a Ta nun­tă să intrăm!
 3. Laudă, mări­re Ție,
  Din gura noas­tră, pe vecie,
  Ți-adu­cem toți, Hristos Isus!
  În ceta­tea cea de aur,
  Încununați cu-ai vie­ții lauri,
  Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus!
  Ce ochiul n‑a pri­vit,
  Ce nimeni n‑a sim­țit, Aleluia!
  Îți vom cân­ta toți, Osana!
  În veci de veci Te-om lău­da!

Melodia: Wachet auf
Versurile: Philip Nicolai, 1599
Muzica: Philip Nicolai, 1599 (1556–1608)