401. Salvarea noastră

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 401. Salvarea noastră

401. Salvarea noastră

 1. Salvarea noas­tră, E numai Domnul
  Când cel viclean lațul ne-a-ntins;
  Începe lup­ta pe-ntreg pământul
  Se împli­neș­te ce stă scris.
  • Copii ai Lui slă­viți cântând,
   Pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,
   Aleluia, Aleluia,
   Mărire Lui, Mărire Lui!
 2. Solia noas­tră e cea din urmă,
  Cerescul semn noi îl purtăm,
  Glasul refor­mei se-aude încă
  Pe cei greșiți să‑i îndreptăm.
 3. ‘Nălțați cu toții stin­dar­dul legii
  Și țineți sus onoa­rea Sa,
  Să recu­noaș­tem în fața lumii,
  Iubirea Lui și sla­va Sa.

Versurile: Johann D. Herrnschmidt, 1714 (1675–1723)
Muzica: Franklin E. Belden (1858–1945)