700. În faţa noastră doi tineri vin

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 700. În fața noastră doi tineri vin

700. În faţa noastră doi tineri vin

 1. În fața noas­tră doi tineri vin,
  Pe care mult noi cu toți îi iubim,
  Mire, mirea­să, azi într-un gând,
  Cu drag pășesc în sfânt legământ!
  • Tu ai dat căsătoria‑n Eden,
   Un aju­tor pen­tru ea, pen­tru el;
   Și pe cei doi veș­nic să‑i unești,
   Un trai curat să le hărăzești!
 2. Pereche-aceas­ta pe un nou drum,
  Pleacă cu Tine, Isuse, acum,
  Ca să aler­ge nedespărțiți
  În Tine să fie‑n veci uniți.
 3. Dă haru-Ți, Doamne, pe cei iubiți,
  Buni cre­din­cioși să‑i găsești strâns uniți
  În rău, în bine sau ispitiți,
  Îi fă să aibă doar biruinți!

Melodia: What Shall the Harvest Be?
Versurile: Necunoscut
Muzica: Franklin E. Belden, 1886 (1858–1945)