394. Da, Domnul e Păstorul meu

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 394. Da, Domnul e Păstorul meu

394. Da, Domnul e Păstorul meu

 1. Da, Domnul e Păstorul meu,
  El poar­tă gri­ja mea,
  La ape lim­pezi, pajiști verzi
  Mă poar­tă mâna Sa.
 2. Înviorează sufle­tul
  Al Său glas minunat,
  Pe-ale drep­tă­ții Lui cărări
  Povață‑i ne-ncetat.
 3. Prin valea umbrei mor­ții reci
  De-aș mer­ge, nu mă tem,
  Toiagul și nuia­ua Ta
  Sunt mân­gâi­eri, îndemn.
 4. În fața duș­ma­ni­lor mei
  Tu masa îmi întinzi,
  Ungi capul meu cu untdelemn,
  Paharul meu e plin.
 5. Da, feri­ci­rea, mila Sa
  Mereu m‑or însoți
  Și‑n casa Domnului pe veci
  Cu El voi locui.

Melodia: Crimond
Versurile: Psalmul 23
Muzica: Jessie S. Irvine, 1871 (1836–1887)