35. O cântare de mărire

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 35. O cântare de mărire

35. O cântare de mărire

 1. O cân­ta­re de mări­re am în ini­mă mereu
  De când L‑am văzut pe Domnul la Calvar,
  El mi‑a dat odih­nă sfân­tă, pace sufle­tu­lui meu,
  Și sunt liber, feri­cit prin al Său har.
  • Inima mea cân­tă azi cântarea,
   Plină de nespu­se bucurii,
   Mai fru­mos nici înge­rii nu cântă
   Ca acei din Valea plângerii.
 2. Cât de mult doream să aflu dru­mul cel adevărat,
  Cineva să-mi ia păca­tul dureros,
  Am aflat că El osân­da la Golgota a purtat,
  Și-am venit atunci la cru­ce bucuros.
 3. Câtă fri­că și-ntu­ne­ric pe căra­rea mea erau,
  Când umblam rătă­ci­tor fără Isus
  Am adus la El pova­ra și de-atunci în via­ța mea
  Bucuria și lumi­na au pătruns.
 4. Merg spre casa unde veș­nic feri­ci­rea voi gusta
  În eter­nul, stră­lu­ci­tul meu palat,
  Față‑n față în mări­re pe Isus Îl voi vedea,
  Și cu sfinții‑I voi da sla­vă ne-ncetat.

Versurile: John W. Peterson
Muzica: John W. Peterson (1921- )