281. Din toată inima Te-ador, Isuse

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 281. Din toată inima Te-ador, Isuse

281. Din toată inima Te-ador, Isuse

 1. Din toa­tă ini­ma Te-ador, Isuse,
  De când cunosc ce mult Tu mă iubești;
  Deși ști­ai că nu sunt demn de Tine,
  Te-ai răs­tig­nit ca să mă mântuiești.
  Ah, scum­pul meu Mântuitor,
  Vreau să-Ți fiu recunoscător,
  Păstrându-Ți neștir­bi­tă Iubirea cuvenită!
 2. În ado­ra­re-mi plec genun­chiul, Doamne,
  ‘Naintea Ta, Fiu al lui Dumnezeu,
  Tronează Tu în ini­mă de-acuma
  Și fă-mă iarăși după chi­pul Tău.
  Ca și pămân­tul neplouat
  Te-aștept și eu prea însetat,
  Să răco­rești în mine și suflet și simțire!
 3. Spre patria de sus con­du-mă Doamne,
  Spre‑a bucu­ri­ei pli­nă­tăți mă du,
  Ca să ajung să Te pri­vesc în față
  Căci Tu mi-ești rai și tot ce-aștept da, Tu!
  Dă-mi har și zel nemărginit,
  Păstrează-mă pân’ la sfârșit,
  Primind nepri­hă­ni­rea și admi­rând mărirea.

Versurile: Martin Schalling (1532–1608)
Muzica: Prinţul Gustav al Suediei (1827–1852)