309. Isuse, eu Te rog

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 309. Isuse, eu Te rog

309. Isuse, eu Te rog

 1. Isuse, eu Te rog să-mi dai din Duhul Tău divin,
  Mereu să duc al vie­ții trai des­chis, voios, senin.
  Îmi spa­lă ini­ma de rău, mă-mbra­că iar curat:
  Ca eu să fiu copi­lul Tău, de-a-ntre­gul devotat.
 2. În stă­pâ­ni­re, Doamne ia avu­tul meu întreg;
  Și pas cu pas să mă con­duci, în lătu­ri să nu merg.
  Să fii Învățătorul meu cât mai tră­iesc pribeag;
  Până vom fi la tro­nul Tău, nedes­păr­țiți în veac.

Versurile: Jean Staneschi