282. La Domnul inima-am lăsat

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 282. La Domnul inima-am lăsat

282. La Domnul inima-am lăsat

 1. La Domnul ini­ma-am lăsat,
  O ini­mă prea rea,
  Atâta sân­ge revăr­sat,
  Căzut‑a pen­tru ea.
 2. Aș vrea o ini­mă de nea,
  Supusă lân­gă tron,
  Doar vocea Lui sunând în ea,
  Isus ca sin­gur Domn.
 3. Să fie‑o ini­mă cu rost,
  Cu pace și cu frâu,
  Cum ini­ma Lui plină‑a fost
  De-al dra­gos­tei pârâu.
 4. Cu fire nouă-mpo­do­bit,
  În sufle­tul schim­bat
  Înscrie Numele-Ți iubit,
  Cel nou și minu­nat.

Melodia: Beatitudo
Versurile: Charles Wesley (1707–1788)
Muzica: John B. Dykes, 1875 (1823–1876)