26. Să-nalţ un cânt aş vrea

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 26. Să-nalț un cânt aș vrea

26. Să-nalţ un cânt aş vrea

 1. Să-nalț un cânt aș vrea
  Spre a glorifica
  Pe Cel ce‑a dat pe Fiul Său
  Ca eu să fiu salvat.
  Isus din cer veni
  Pentru‑a mă mântui,
  Dorința mea e să‑L urmez
  Făcând doar voia Sa.
 2. Când trec prin încercări,
  Ispite, întristări,
  Isuse bun, îndreap­tă-mi Tu,
  Privirea către cer,
  Putere să primesc,
  Mai sigur să pășesc
  Pe calea Adevărului,
  Slăvind Numele Tău.
 3. Așa de mult aș vrea,
  Mereu în via­ța mea
  Să simt căl­du­ra dragostei
  Venind de pe Calvar.
  Mai mult să Te iubesc,
  Oricui să Te vestesc
  Și să tră­iesc curat și sfânt,
  Grăbind veni­rea Ta.

Versurile: Charles Wesley (1707–1788)
Muzica: William J. Reynolds