564. Vreau să cânt azi un imn

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 564. Vreau să cânt azi un imn

564. Vreau să cânt azi un imn

 1. Vreau să cânt azi un imn des­pre țara de sus,
  Isus e aco­lo-mpă­rat,
  Fericitul cămin pre­gă­tit de Isus,
  Unde nu‑s nici dureri, nici oftat!
  Unde nu‑s nici dureri, nici oftat!
  Fericitul cămin pre­gă­tit de Isus,
  Unde nu‑s nici dureri, nici oftat!
 2. Ca prin vis doar zăresc acel loc minu­nat,
  Sălaș pre­gă­tit de Hristos,
  La ora­șul cel nou mă gân­desc ne-nce­tat,
  Ah, mi‑e dor de-acel loc prea-fru­mos!
  Ah, mi‑e dor de-acel loc prea-fru­mos!
  La ora­șul cel nou mă gân­desc ne-nce­tat,
  Ah, mi‑e dor de-acel loc prea-fru­mos!
 3. Pomul vie­ții de sus înflo­reș­te mereu,
  De‑a lun­gu-unui râu cris­ta­lin;
  Ale lui roade‑n veci bucu­rie aduc
  Celor drepți în alai tri­um­fal;
  Celor drepți în alai tri­um­fal;
  Ale lui roade‑n veci bucu­rie aduc
  Celor drepți în alai tri­um­fal!
 4. Ce fru­mos și măreț va fi‑n Țara de sus,
  Dureri și nici lacri­mi nu sunt!
  Acolo, feri­ciți, vom mări pe Isus,
  Toate‑s noi, cele vechi au tre­cut!
  Toate‑s noi, cele vechi au tre­cut!
  Acolo, feri­ciți vom mări pe Isus,
  Toate‑s noi, cele vechi au tre­cut!

Melodia: Home of the Soul
Versurile: Ellen H. Gates, 1865 (1835–1920)
Muzica: Philip Phillips, 1865 (1834–1895)