27. A Celui ce a fost

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 27. A Celui ce a fost

27. A Celui ce a fost

 1. A Celui ce a fost,
  Ce este și va fi,
  A Celui Prea Înalt să fie lau­da;
  Onoare înăl­țăm
  Acelui Domn slă­vit,
  A Lui să fie lau­da și glo­ria.
 2. Prin Duhul Său cel sfânt,
  El S‑a des­co­pe­rit
  În ere­le stră­vechi la mulți pro­feți ves­tiți
  Și astăzi Duhul Său
  Lucrează tot la fel,
  Să atra­gă lumea la Hristos Emanuel.
 3. În om El a sădit
  Un gând de veș­ni­cii
  Prin care-atra­ge astăzi pe ai Săi copii.
  Slăvim și ono­răm
  Pe Cel ce e Preasfânt,
  Că nimeni nu‑i ca El, în cer Și pe pământ.

Melodia: Leoni
Versurile: Daniel ben Iuda
Muzica: Melodie evre­ias­că