380. Cetate tare‑i Dumnezeu

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 380. Cetate tare-i Dumnezeu

380. Cetate tare‑i Dumnezeu

 1. Cetate tare‑i Dumnezeu
  Și armă-apărătoare;
  El ne ajută‑n ori­ce greu
  Ce-ar vrea să ne doboare.
  Vrăjmașul cel bătrân
  Se cre­de-acum stăpân,
  Putere, vicleșug
  El are din belșug
  Cât nu‑i poți da de seamă.
 2. Tăria noas­tră nu‑i de-ajuns
  Și-am fi răpuși de-ndată,
  Dar pen­tru noi lup­tă Isus,
  El duse lup­ta toată.
  Și-ntrebi tu cine‑i El?
  El e Emanuel!
  E Domnul Sabaot
  Și Dumnezeu a tot,
  El e Biruitorul!
 3. Cu demoni de‑i pămân­tul plin
  Și-ar vrea să ne înghită,
  Nu ne-ndo­im cât de puțin
  De‑a noas­tră reușită.
  De-al negu­rii crunt prinț
  Nu ne vom înfrica;
  Cădea-va pe deplin,
  Scrâșnirea‑i vom răbda
  Scriptura‑l va răpune!
 4. Să nu se-atingă de Cuvânt,
  Să‑L lase cum e‑n Carte!
  Cuvântul și cu Duhul Sfânt
  Ne sunt a noas­tră parte.
  Și chiar de ne-ar răpi:
  Bărbați, femei, copii,
  Tiranul inamic,
  Noi n‑am pier­dut nimic;
  Pământul nou e‑al nostru!

Melodia: Ein’ fes­te Burg
Versurile: Martin Luther, 1529
Muzica: Martin Luther, 1529 (1483–1546)