217. Când s‑a sfârşit orice trudă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 217. Când s-a sfârșit orice trudă

217. Când s‑a sfârşit orice trudă

 1. Când s‑a sfâr­șit ori­ce tru­dă și chin
  Și sigur sunt pe acel țărm sublim,
  Doar lân­gă Domnul voi fi pe vecii,
  Slavă mai mare nu pot eu primi.
  • Ce bucurii‑n ceruri vor fi,
   Slavă și har, în veșnicii
   Când fața Lui cu nesaț voi privi,
   Ce bucu­rii lân­gă Domnul vor fi!
 2. Când darul haru­lui El îmi va da
  Și-un loc măreț eu în cer voi avea,
  Fără sfâr­șit fața Lui voi vedea,
  Slavă mai mare nu pot eu primi.
 3. Prieteni ce mult i‑am iubit vor fi sus
  Și bucu­rii ce mă-ncân­tă nespus,
  Când cu privirea‑I Hristos m‑a pătruns,
  Slavă mai mare nu pot eu primi.

Melodia: Glory Song
Versurile: Charles H. Gabriel, 1900
Muzica: Charles H. Gabriel, 1900 (1856–1932)