608. E timp de sfârşit

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 608. E timp de sfârșit

608. E timp de sfârşit

 1. E timp de sfâr­șit și e jude­ca­tă,
  Noi cum vom sta în marea zi,
  Când ori­ce gând, cuvânt sau fap­tă
  Dreapta pla­tă vor pri­mi?
  • Noi cum vom sta în marea zi?
   Noi cum vom sta în marea zi?
   Vom fi găsiți ca robi netre­b­nici,
   Sau mân­tu­iți în veș­ni­cii?
 2. Lucrarea a‑nceput cu cei din țărâ­nă,
  Curând va tre­ce la cei vii,
  Din car­tea Lui de amin­ti­re
  El sen­tin­ța va ros­ti.
 3. Dar noi cum vom sta în cli­pa solem­nă
  Când ori­ce lucru e vădit,
  Când ori­ce caz decis e veș­nic
  Și nu‑i chip de reve­nit?

Melodia: Judgment
Versurile: Franklin E. Belden, 1886
Muzica: Franklin E. Belden, 1886 (1858–1945)