200. Ah, privirea nu-mi ajunge

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 200. Ah, privirea nu-mi ajunge

200. Ah, privirea nu-mi ajunge

 1. Ah, pri­vi­rea nu-mi ajunge
  Ca deplin să fi privit
  La Hristos, mări­tul Rege
  Cel pe cru­ce răstignit.
  Ce dure­re! Cu plăcere
  Domnu-asu­pră-Și a primit!
  Ce dure­re! Cu plăcere
  Domnu-asu­pră-Și a primit!
 2. Vai aces­te chi­nuri grele,
  Eu, o, Doamne Ți-am adus!
  Fructul rătă­ci­rii mele
  E dure­rea lui Isus,
  Remușcare, cât de mare,
  Astăzi sufle­tu-mi a prins,
  Remușcare, cât de mare,
  Astăzi sufle­tu-mi a prins.
 3. Pentru mine Doamne suferi,
  Pentr-un tică­los, sărman!
  Vrei prin moar­te-Ți să răscumperi
  Pe acel ce Ți‑e dușman?
  Ca-nchi­na­re și-adorare
  Eu pe Tine‑n veci Te am.
  Ca-nchi­na­re și-adorare
  Eu pe Tine‑n veci Te am.

Versurile: Trad. Dumitru Florea