201. În chinuri, durere şi lacrimi

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 201. În chinuri, durere și lacrimi

201. În chinuri, durere şi lacrimi

 1. În chi­nuri, dure­re și lacri­mi,
  Isus a lup­tat pen­tru noi;
  Coroana de spini și batjo­curi
  Și cru­cea purtat‑a apoi.
  A fost răs­tig­nit cu tâlha­rii,
  Pe lemn așe­zat, piro­nit,
  Și‑a dat via­ța în chi­nuri gre­le;
  Așa Domnul a păti­mit!
 2. Sabatu‑n mor­mânt petrecut‑a;
  Iudeii toți L‑au prăz­nu­it,
  Jertfeau mie­lul fără să știe
  Că Mielul Isus e jert­fit!
  La ulti­ma stra­jă din noap­te,
  Când zori­le iar s‑au ivit,
  Hristos a‑nviat în mări­re
  Așa cum a fost pro­fe­țit!

Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: T. Thiele