165. Nu jertfe, nici onoare

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 165. Nu jertfe, nici onoare

165. Nu jertfe, nici onoare

 1. Nu jert­fe, nici onoa­re,
  Nici bani, ori­câți aș da,
  Vor fi vreodată‑n sta­re
  De moarte‑a mă scă­pa…
  A lui Isus iubi­re,
  Doar ea mă va scă­pa
  De‑o sigu­ră piei­re,
  În piept de‑o voi pur­ta.
 2. Ea-mpar­te for­ță, via­ță,
  Când lup­ta e în toi,
  Ea dă mul­tă spe­ran­ță
  Și-aju­tă în nevoi;
  Ea mă îndrep­tă­țeș­te
  De ori­ce cuget rău,
  La rugă mă zoreș­te
  Spre bunul Dumnezeu!
 3. Știință ome­neas­că,
  Serviciu mis­te­ri­os,
  Nu pot să-nlo­cu­ias­că
  Iubirea lui Hristos.
  Credința fără fap­tă,
  Ca pomul fără rod,
  Ca tru­pul fără via­ță,
  Rămâne ceva mort.
 4. Doar Tatăl e iubi­rea
  Ce iar­tă-ori­ce păcat,
  Ce dă și nemu­ri­rea
  Prin Fiul ado­rat.
  Aceasta e iubi­rea
  Ce cur­ge ca un râu,
  Ce-adu­ce-ndrep­tă­ți­rea
  Și face pe mort viu!

Melodia: Missionary Hymn
Versurile: Petre P. Paulini
Muzica: Lowell Mason, 1823 (1792–1872)