144. Din Dumnezeu Cel Sfânt

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 144. Din Dumnezeu Cel Sfânt

144. Din Dumnezeu Cel Sfânt

 1. Din Dumnezeu Cel Sfânt
  Iubirea izvo­răș­te,
  În El găsim ori­când
  Viață ce-nflo­reș­te;
  Cel ce rămâne‑n El
  Va-nti­neri mereu…
  Nici for­țe de oțel
  Nu‑l rup de Dumnezeu!
 2. Isus S‑a ofe­rit
  Cu dra­gos­te depli­nă
  Să fie răs­tig­nit
  Purtând a noas­tră vină.
  Ce Fiu a fost Isus!
  Ce Frate în nevoi!
  A sufe­rit nespus
  Ocara pen­tru noi!
 3. Iubirea lui Hristos
  Dă sens vie­ții noas­tre
  Din dru­mul păcă­tos
  Spre zări­le albas­tre;
  Îți facem Doamne, loc
  În ini­mă și‑n gând
  Și cură­țiți prin foc
  Să-Ți fim un Templu sfânt!

Versurile: Necunoscut
Muzica: Johann Crüger, 1653 (1598–1662)