Temă susținută de Neville S. Britain

Temă sus­ți­nu­tă de fr. Neville S. Britain în 1 august 2008 cu oca­zia cur­su­ri­lor misio­na­re la Făgăraș.