Schindler’s List — Orchestra Națională AZSMR

Tema prin­ci­pa­lă a fil­mu­lui „Lista lui Schindler”, în inter­pre­ta­rea orches­trei națio­na­le de tine­ret AZSMR, în cadrul con­cer­tu­lui vocal-sim­fo­nic „Ecouri din Paradis”, edi­ția a 3‑a.