Madrid — Colaps iminent

Clip cu ora­șul Madrid rea­li­zat cu oca­zia semi­na­ru­lui de pro­fe­ție Colaps imi­nent din mai 2008.